RF (EMI) TEMPEST GÜVENLİĞİ

RF (EMI) Nedir?

Elektromanyetik dalgalar dalga boylarına göre belli bir frekans aralıklarında sınıflandırılmaktadır. Elektromanyetik dalgalarda mevcut olan dalga boyu kavramı iki tepe noktası arasındaki mesafeye verilen isim olarak tanımlanır. Birim zamanda geçen tepe noktası ise frekansla tanımlanmakta. Bütün dalga çeşitleri eşit hızda yayılmakla birlikte frekans aralığı tamamen dalga boyu ile alakalıdır. Buna göre, kısa dalga boyuna sahip dalgalar yüksek frekansa, uzun dalga boyuna sahip dalgalar ise düşük frekansa sahiptir. Ayrıca kısa dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgaların uzun dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgalara göre de daha fazla enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik insanlar açısından son derece önemlidir. Çünkü elektromanyetik dalganın taşıyacağı enerjinin miktarına bağlı olarak, çeşitli hastalıklarla (kanser, baş ağrısı, görme bozuklukları vb.) baş edilmek zorunda kalınabilir.

RF (EMI) Cam Filmi Kullanım Alanları

Endüstri, Bilim ve AR-GE: Server ve IT odalarının RF güvenliği için kullanılmaktadırlar. Çok gizli evrakların ( devlet sırları, askeri sırlar vb.) bulunduğu devlet daireleri için ve özel projeler yapan firma ve kurumlar için en güvenli yöntemdir. Bilgisayarların bulunduğu odaların zırhlanması gerekmektedir. TEMPEST sınıflandırma çalışmalarında, en az 40 db. Koruma kalkanlama boyasının yanında açıkta kalan pencereler için kalkanlama ancak cam filmlerinin kullanılması ile sağlanabilmektedir.

Kritik bilgilerin elektromanyetik kaçaklar nedeniyle kaybının engellenmesi, Tasarım ve üretim için yerli bilgi birikiminin korunması ve geliştirilmesi, EMC testlerinden geçen güvenilir ürünlere sahip olma gibi amaçlara sahip olan Savunma sektöründe çalışan firmalar, Silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri, istihbarat kuruluşları vb. kritik bilgi üreten ve işleyen kurumlar TEMPEST güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu aşamada farklı ürünlerimizden faydalanıp bu konuda güvenle çalışmaya devam edebilirler.

Ayrıca Özel araştırma ve geliştirme odalarında Jammer kullanarak cep telefonu ve dinleme cihazları gibi ekipmanların kullanımı engellenmektedir. Ancak Jammer kullanımı sağlık için iyi değildir. Ayrıca jammer kullanımı kullanılan alanda geniş bölgeye etki etmekte korunan alan dışında diğer bölgelerde etki ederek cep telefonu vb ekipmanların kullanımını engellemektedir. Bu aşamada özel araştırma geliştirme odalarının kal kanlanması jammer kullanımı ihtiyacını ortadan kaldıracak bu sayede alanda çalışan insanların hem sağlık açısından korunmasını hem de fiziksel ihtiyaçlarının eksik kalmamasını sağlayacaktır.

Veri Hırsızlığı ve Dinlemeyi engellemeye yönelik çalışmalarda da kullanabileceğiniz ürünlerimiz aracılığıyla kablosuz ağlardan bilgi girişini-çıkışını önlemek (bilgi hırsızlığı) ve potansiyel gizli dinleme cihazlı konferans odalarına bulut ve benzeri şekillerde veri hırsızlığını önlemek amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır.

RF (EMI) Cam Filmi Nelerden Korur?

 • Evlerde ve yaşam alanlarında yüksek frekans elektromanyetik radyasyon ve alan kaynakları
  • Baz istasyonları
   • Jemmer araçların yaydığı sinyallerinden
   • Kablosuz internet modemler Wifi – Kablosuz Ağlar, WLAN,
   • Gemi kontrol radarları, Askeri radarlar, farklı amaçlarda kullanılan radarlar.
   • Telsiz telefonlar standart kablosuz telefonlar
   • Cep telefonları antenleri
   • Televizyon ve radyo verici antenleri
 • Ofislerde, AR-GE laboratuvarlarında, Savunma sektöründe çalışan firmalar, Silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri, istihbarat kuruluşları vb. kritik bilgi üreten ve işleyen kurumlarda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.
 • Jemmer araçlarda araç içerisindeki kişilerin sağlığının korunması
 • Veri hırsızlığının engellenmesi
 • İçeriden dışarıya sinyalin çıkmadığı, dışarıdan içeriye sinyalin girmediği İzole odaların yapılması
 • Tempest sınıflandırma sertifikasının alınması
 • Kritik bilgilerin elektro manyetik kaçaklar nedeniyle kaybının engellenmesi
 • Tempest testlerinden geçmek isteyen ürünlerin test sırasında ölçümlenen özel alanların oluşturulması
 • Hassas teknik ekipmanların çalışmalarına etki edebilecek titreşimlerin radyo frekansı dalgalarının azaltılması
 • Siber saldırılar ile dışarıdan müdahale yâda hırsızlık olaylarının engellenmesi
 • Kablosuz ağlardan (WIFI) bilgi girişini-çıkışının önlenmesi

RF (EMI) Teknik Değerler

Ürün kodu (RE35AMARL)

30 MHz 100 MHz 300 MHz 1 MHz 2.5 MHz 4.5 MHz
38 dB 35 dB 34 dB 36 dB 36 dB 38 dB

EMI TEST SONUÇLARI

 • 3M ™ Filmler İçin Ekranlamanın Etkinliği
 • ASTM D 4935, “Elektromanyetik Koruma Ölçümleri için Standart Test Metoduna göre test edilmiştir.
 • Planar Malzemelerin Etkililiği “Bu, bir koaksiyal hücre kullanılarak yapılan uzak saha test ölçümleridir. Dinamik
 • Aralığı, test kurulumunun maksimum ölçüm kapasitesini, diğer bir deyişle “mükemmel kaplama

Ticari mekanlara, mağaza vitrinlerine, müzelere, kreşlere, hastahanelere, laboratuvarlara, motorlu taşıtlara bireysel çözümler sunuyoruz. Ticari mekanlarınızı güneşin zararlı etkenlerinden korumak mı istiyorsunuz?

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kazım Karabekir Cad. Efeler İş Merkezi 89/47 – İskitler / Ankara


+90 (312) 341 00 32Facebook Kampanya